Låstyper

Lås har funnits i många hundra år och varit en utmaning för varje generations ingenjörer att komma på bättre, smartare och mer pålitliga lås. För svenska dörrar är det främst två typer av lås som används: cylinderlås och nyckelhålslås, även kallade polislås.

Cylinderlås

cylinderlås

Wikipedia Creative Commons

Cylinderlås, även kallat tillhållarlås, är den ”vanliga” typen av lås, man oftast har i anknytning till handtaget på dörren. Beroende på kvaliteten på dessa lås (hur modernt det är) är det mer eller mindre möjligt att dyrka upp det för en erfaren tjuv eller låssmed. Moderna lås, som är godkända av försäkringsbolag är dock mycket svåra att dyrka upp och för en tjuv innebär det ofta att man tillgriper en annan svag punkt (tex dörren, eller ett fönster, eller förhoppningsvis lämnar bostaden i fred). För en låssmed kan det vara möjligt att dyrka upp ett cylinderlås om du låst dig ute.

Nyckelhålslås

Nyckelhålslås är, som namnet säger, lås av typen som har ett nyckelhål. De har funnits såpass länge att även de har en otrolig bredd på kvalitet och funktion, även om de utifrån kan te sig snarlika. Dessa ”polislås” används tillsammans med ett cylinderlås på en dörr för extra säkerhet. Moderna polislås är i praktiken ”omöjliga” att dyrka upp vilket gör att även låssmeder blir tvungna att borra sönder låset, om du låst dig ute.

Tekniken för att öppna ett lås, vare sig det handlar om att göra det med nyckel, dyrk eller våld, skiljer sig mycket beroende på låstyp. Hör med ditt försäkringsbolag vilken typ av lås du måste ha för att din hemförsäkring ska gälla och med din lokala låssmed vilket av dessa lås som han eller hon rekommenderar.

Övriga lås

Det finns en enorm mängd olika låstyper, framförallt om man ser historiskt. Om du är intresserad av att läsa mer om de olika låstyperna rekommenderas Wikipedias engelska och svenska artiklar.

Comments are closed.